هر آنچه لازم است درخصوص مالیات حقوق بدانید

در تمامی جوامع افرادی که در آن کشور مشغول به فعالیت و کسب در آمد هستند موظف به پرداخت مالیات هستند. هدف از دریافت مالیات از افراد جامعه توزیع عادلانه در آمدها می‌باشد. بدین صورت که افراد بسته به در‌آمد خود ملزم به پرداخت مالیاتی هستند که از سوی نظام مالیاتی کشور تعیین شده‌است. در این مطلب در مورد مالیات حقوق بیشتر خواهید آموخت.

هر چه میزان در‌آمد افراد بیشتر باشد میزان پرداخت مالیات نیز افزایش پیدا خواهد کرد و افراد کم در آمد جامعه نیز از پرداخت مالیات معاف هستند. ما در این مطلب می‌خواهیم نحوه محاسبه مالیات حقوق را بررسی کرده در مورد مسائل پیرامون آن صحبت کنیم.

مالیات حقوق چیست؟

یکی از راه‌های کسب در آمد در جوامع امروزی کسب مالیات از صاحبان مشاغل و حقوق بگیران می‌باشد. همان گونه که قبلا نیز اشاره کردیم، هدف اصلی از دریافت مالیات از سوی دولت توزیع عادلانه درآمد‌ها می‌باشد. مالیات حقوق از جمله مالیات‌هایی است که به طور مستقیم دریافت شده و میزان آن با توجه به در‌آمد اشخاص تعیین می‌شود.

مالیات برحقوق از نظر کارایی، حجم، ثبات و سهولتی که در دریافت دارد از اهمیت بسیار بالایی برخورار است. بر اساس ماده یک قانون مالیات‌های مستقیم کشور که به تصویب نمایندگان رسیده است، تمامی افراد جامعه اعم از افراد حقیقی و حقوقی که در کشور مشغول به فعالیت‌های خدماتی، اقتصادی و …. هستند مشمول پرداخت مالیات می‌باشند.

مالیات حقوق چیست؟

توجه
شایان ذکر است که مالیات حقوق جزو مالیات‌های تکلیفی بوده و حقوق بگیر در پرداخت آن هیچ نقشی نداشته و کارفرما ملزم به پرداخت مالیات حقوق می‌باشد.

چه کسانی مشمول پرداخت مالیات حقوق هستند؟

براساس قانون تعیین شده تمامی افرادی که مشغول به کار و فعالیت بوده و حقوق دریافت می‌کنند و تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی نیز هستند مکلف به پرداخت مالیات حقوق هستند. این دسته از افراد باید بخشی از حقوق دریافتی خود را که از سوی وزارت اقتصاد و دارایی تعیین شده‌است به عنوان مالیات حقوق به این وزارت خانه پرداخت کنند.

البته این نکته نیز شایان ذکر است که میزان این مالیات هر ساله متفاوت بوده و براساس بخشنامه‌ای که از سوی وزارت اقتصاد و دارایی به تمامی صاحبان مشاغل و بنگاه‌های اقتصادی فرستاده می‌شود کارفرمایان موظف هستند میزان مالیات تعیین شده را به شماره حساب‌های خاص این وزارت خانه واریز کنند.

چه کسانی مشمول پرداخت مالیات حقوق هستند

نحوه محاسبه مالیات حقوق 1400

محاسبه مالیات حقوق بستگی به میزان حقوق دریافتی دارد. نحوه دسته بندی حقوق کارکنان به این شکل است:

  • دسته اول: حقوق ماهیانه 4000000 تا 8000000 تومان
  • دسته دوم: حقوق ماهیانه 8000000 تا 12000000 تومان
  • دسته سوم: حقوق ماهیانه 12000000 تا 8000000 تومان
  • دسته چهارم: حقوق ماهیانه 12000000 تا 18000000 تومان
  • دسته پنجم: حقوق ماهیانه 24000000 تا 32000000 تومان
  • دسته ششم: حقوق ماهیانه بیش از 32000000 میلیون تومان

نحوه محاسبه مالیات حقوق عبارت است از:

مالیات = %10 × (4000000 – مبلغ حقوق و مزایا )

برای مثال اگر حقوق 4000000 تومان در ماه دریافت کنید، طبق محاسبه زیر مالیات بر حقوق شما صفر تومان می شود: 0 = %10 × (4000000 – 4000000)

و اگر 8000000 تومان دریافت کنید، مالیات حقوق شما برابر است با 400000 تومان:

400000 = %10 × (4000000 – 8000000)

نحوه پرداخت مالیات در سامانه مالیات بر حقوق

نحوه ارسال مالیات حقوق به این شکل است که وارد سامانه مالیات بر حقوق می شوید و با ورود اطلاعات پرداخت کنندگان و دریافت کنندگان حقوق و میزان حقوق و مزایای پرداختی و مالیات مرتبط بر آن یک فایل الکترونیکی دریافت می کنید که مالیات حقوق شما در آن محاسبه شده است.

سپس با ارائه این فایل الکترونیکی به واحد امور مالیاتی می توانید برای پرداخت مالیات بر حقوق اقدام کنید. برای ورود به سامانه روی لینک زیر کلیک کنید:

سامانه مالیات بر حقوق

ماده 84 و 86 قانون مالیاتهای مستقیم

ماده 84: میزان معافیت مالیات بر درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع، هرساله در قانون بودجه سنواتی مشخص می‌شود.

1.به موجب بند 16 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب 31/4/1394، این متن جایگزین متن قبلی ماده (84) قانون شد: “ماده 84- تا میزان یکصد و پنجاه برابر حداقل حقوق مبنای جدول حقوق موضوع ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت – مصوب 1370- ‌درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق کلیه حقوق‌بگیران از جمله کارگران مشمول قانون کار، از یک یا چند منبع، از پرداخت مالیات معاف می شود.” (منبع)

ماده 86: پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلف اند مالیات متعلق را طبق مقررات ماده(85)­ این قانون محاسبه و کسر و‌ تا پایان ماه بعد ضمن تسلیم فهرستی متضمن نام و نشانی دریافت‌کنندگان حقوق و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت و در ماه‌های بعد فقط ‌تغییرات را صورت دهند.

تبصره 1- در مورد پرداختهایی که از طرف غیر از پرداخت کننده اصلی حقوق به اشخاص حقیقی، به عمل می­آید،پرداخت­کنندگان مکلفند هنگام هر پرداخت، مالیات متعلق را با رعایت معافیت­های قانونی مربوط به حقوق به جز معافیت موضوع ماده(84) این قانون، به نرخ مقطوع ده درصد(10%) محاسبه،کسر و حداکثر تا پایان ماه بعد با فهرستی حاوی نام و نشانی دریافت­ کنندگان و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل، پرداخت کنند و در صورت تخلف، مسوول پرداخت مالیات و جریمه­ های متعلق خواهندبود.(منبع)

جریمه دیرکرد پرداخت مالیات حقوق

طبق ماده 197 قانون مقرارت مالیات در صورت عدم ارسال لیست مالیاتی، دو ‌درصد حقوق پرداختی و در صورت عدم پرداخت مالیات درصورتی‌که مشمول مالیات گردند، بر اساس ماده ۱۹۹ مشمول جریمه‌ای معادل ده ‌درصد مالیات پرداخت ‌نشده در موعد مقرر و دو و نیم درصد مالیات به ازای هرماه نسبت به مدت تأخیر از سررسید پرداخت، خواهد‌بود.

جریمه عدم ارسال یا تاخیر در ارسال مالیات

موارد معاف از مالیات حقوق 1400

موارد زیر معاف از مالیات حقوق محسوب می شوند:

– هزینه سفر و ماموریت

– هزینه عائله مندی

– هزینه درمان

– مابه التفاوت کمک هزینه مسکن خوار و بار در ایام بیماری

– عیدی و پاداش آخر سال

– حق سنوات

– خسارت اخراج

– حقوق مرخصی های استفاده نشده

– حقوق بازنشستگی یا مستمری پرداختی به وراث

– پاداش افزایش تولید

– بازخرید ایام مرخصی

– پاداش نهضت سوادآموزی

– حق تضمین کسر صندوق

مالیات حقوق 99 چقدر است؟

در سال 99 دولت بر اساس لایحه بودجه مبلغی بالغ بر 195 هزار میلیارد تومان را به عنوان در‌آمد مالیاتی تعیین کرده‌است. حقوق بگیرانی که میزان حقوق دریافتی آن‌ها در ماه سه میلیون تومان و یا کمتر از این میزان می‌باشد از پرداخت مالیات حقوق معاف می‌باشند. از دیگر مواردی که در مالیات حقوق 99 تصویب شده است این نکته می‌باشد که معافیت مالیاتی در سال جاری با سقف 36 میلیون تومان تعیین شده‌است.

نرخ مالیات بر کل درآمد کارکنان دولتی و غیر دولتی اعم از حقوق و مزایای فوق العاده و کارانه مازاد بر مبلغ مذکور تا یک و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه به نرخ ده درصد  و نسبت به مازاد یک و نیم برابر تا دو و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه پانزده درصد و نسبت به مازاد دو و نیم برابر تا چهار برابر آن مشمول مالیات سالانه بیست درصد و نسبت به مازاد چهار برابر مشمول مالیات بیست و پنج درصد می‌باشد.

مالیات حقوق 98

براساس بخشنامه‌ای ک در تاریخ بیست و چهارم فروردین ماه سال 98 منتشر شده‌است سقف مالیات بر حقوق با توجه به قانون سالانه مبلغی معادل 33 میلیون تومان می‌باشد.

– نرخ مالیات بر کل درآمد کارکنان دولتی و غیر دولتی اعم از حقوق و مزایای فوق العاده و کارانه مازاد بر معافیت مذکور تا یک و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه ۱۰ درصد و نسبت به مازاد یک و نیم برابر تا دو و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه ۱۵ درصد و نسبت به مازاد دو و نیم برابر تا چهار برابر آن مشمول مالیات سالانه ۲۰ درصد و نسبت به مازاد چهار برابر تاشش برابر مشمول مالیات ۲۵ درصد و نسبت به مازاد شش برابر ۳۵ درصد است.

– حقوق اعضا هیأت علمی دانشگاه‌ها با رعایت ماده (۵) قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به اعضای هیأت علمی (آموزشی و پژوهشی) شاغل و بازنشسته دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۶۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی، با رعایت معافیت‌های مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم، در سال ۱۳۹۸ مشمول مالیات به نرخ ۱۰ درصد خواهد بود.

– بر اساس ماده ۵ قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به پایه حقوقی اعضا رسمی هیأت علمی (آموزشی و پژوهشی) شاغل و بازنشسته دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی از درآمد مشمول مالیات حقوق اعضای هیأت علمی موضوع این قانون، با رعایت معافیت‌های مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم حداکثر ۱۰ درصد به عنوان مالیات کسر می‌شود.

سامانه حضور و غیاب آنلاین دینگ