نحوه محاسبه عیدی

با نزدیک شدن به سال جدید بسیاری از کارمندان در انتظار عیدی و پاداش آخر سال هستند. قبل از اینکه عیدی کارمندان پرداخت شود آن ها دوست دارند که میزان آن را بدانند. ذکر این نکته مهم است که عیدی دستگاه های دولتی با دیگر مشمولان قانون کار تفاوت دارد. دولت هرساله میزان عیدی کارکنان خود را مشخص می کند اما کارمندان مشمول قانون کار طبق فرمول و قانون این سازمان عیدی می گیرند. قوانین عیدی و محاسبه عیدی مطالبی هستند که قصد داریم در این مقاله مورد بررسی قرار دهیم.

 

همچنین درباره نحوه محاسبه حقوق و دستمزد می توانید مقاله حقوق و دستمزد پایه و نکات آن را مطالعه کنید.

محاسبه عیدی کارمندان و کارگران

مطابق قانون، دولت وظیفه دارد میزان بودجه ای که برای عیدی در نظر می گیرد را مساوی بین کارکنان خود پرداخت کند. مشمول این قانون شرکت های دولتی، نیروهای مسلح، نیروهای انتظامی وغیره می شوند. طبق این قانون، هیئت وزیران در ماه بهمن، در جلسه ای مبلغ پاداش و عیدی کارکنان دولت را مشخص می کند.

 

علاوه بر آن قانون ثابتی برای کارکنان بخش خصوصی و دولتی وجود دارد که طبق این قانون عیدی مطابق با 60 روز آخرین دستمزد محاسبه می شود. کارفرماها میزان عیدی را باید با توجه به این قانون محاسبه کرده و به کارکنان خود پرداخت کنند.

 

قوانین عیدی کارگران و کارمندان

در سازمان ها و بخش هایی که طرح طبقه بندی مشاغل دارند دستمزد پایه در محاسبه عیدی لحاظ می شود و موارد دیگر دستمزد مثل حق مسکن و غیره محاسبه نمی شود. در ارگان هایی که طرح طبقه بندی مشاغل وجود ندارد محاسبه عیدی و پاداش به نوع شغل بستگی دارد. عوامل موثر بر میزان عیدی در این مشاغل سختی کار، میزان تخصصی بودن و شرایط ویژه آن است. دانستن این نکته هم مهم است که به عیدی حق بیمه تعلق نمی گیرد ولی مالیات از آن کم می شود.

 

البته هرساله یک دوازدهم معافیت مالیاتی به عیدی تعلق می گیرد. به بیان دیگر محاسبه عیدی با وجود طرح طبقه بندی مشاغل دستمزد پایه لحاظ می شود و در نبود این طرح میزان دستمزد و مزایا بر پایه شغل می باشد.

 

به کارپذیرانی که کمتر از یک سال سابقه کار دارند نیزعیدی تعلق می گیرد. در این شرایط محاسبه عیدی بر حسب 60 روز کار و به نسبت روزهایی که به کار مشغول بوده اند صورت می گیرد. هرچند که دولت میزان عیدی کارگران را حداقل 2 ماه پایه حقوق و حداکثر 3 ماه پایه حقوق در نظر گرفته است، ولی مدت قرارداد و نوع کار بر این میزان تاثیرگذار است. در واقع عیدی باید بر مبنای تعداد روزهای کاری محاسبه و پرداخت گردد.

 

محاسبه عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی

 

محاسبه عیدی

 

محاسبه عیدی همه مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی بر اساس مصوبه هیئت دولت انجام می شود. هرساله طبق مصوبه هیئت دولت میزان مشخصی از عیدی باید از صندوق بازنشستگی یا هر ارگان مربوطه ای پرداخت شود. ذکر این نکته هم مهم است که به عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی مالیات تعلق نمی گیرد.

 

محاسبه عیدی کارپذیران فصلی و موقت

طبق قانون کار محاسبه عیدی در قراردادهای فصلی و موقت که مدت قراردادشان کمتر از 1 سال است، بر برمبنای 60 روز و مطابق روزهای کاری آن ها صورت می گیرد. طبق این قانون فرمول محاسبه عیدی برای قرارداهای فصلی و موقت متوسط دستمزد دریافتی آن ها بر حسب مدت زمان کار در یک سال است.

 

محاسبه عیدی کارپذیران ساعتی

محاسبه عیدی برای کارپذیران ساعتی که درآمد متغیر دارند، میانگین دستمزد 3 ماه آخر کاری آن ها مبنا قرارمی گیرد.

 

محاسبه عیدی کارپذیران پاره وقت

طبق قانون کار وزارت کار و امور اجتماعی محاسبه عیدی کارپذیران پاره وقت یا نیمه وقت به نسب ساعات کاری آنها صورت می گیرد.

 

تاثیر مرخصی و استعلاجی بر میزان عیدی

طبق قانون کار مرخصی مورد تایید سازمان تامین اجتماعی در  محاسبه عیدی لحاظ نمی شود. روزهای مرخصی جزئی از سابقه کار حساب می شود و در فرمول محاسبه عیدی لحاظ می شوند.

 

محاسبه عیدی کارپذیرانی که قطع همکاری کرده اند

مطابق قانون، کارپذیرانی که طی سال استعفا داده، اخراج یا بازنشسته شده اند، یا در هر صورتی ادامه همکاری نداده اند محاسبه عیدی آن ها به نسبت مدت کارشان صورت می گیرد و باید پرداخت شود.

 

محاسبه عیدی سال 1402

 

 

محاسبه عیدی

 

طبق قانون محاسبه عیدی بر مبنای پایه حقوق است، اگر 2 برابر حقوق یک کارپذیر از سقف میزان عیدی کمتر باشد، این میزان مبلغ عیدی می شود. همه کارفرمایان موظف هستند به همه کارکنان خود معادل با 60 روز آخر کاری شان عیدی پرداخت کنند. یک نکته مهم اینکه میزان عیدی پرداختی از میزان دستمزد 90 روز نباید بیشتر باشد. برای کارکنان با سابقه کمتر از 1 سال کار مبنا 60 روز کاری به نسبت میزان کار آن ها است. در این مورد میزان پرداختی هر ماه از یک دوازدهم سقف تعیین شده نباید بیشتر باشد.

 

60*مزد روزانه= حداقل عیدی در سال 1402

 

90*مزد روزانه= حداکثر عیدی در سال 1402

 

طبق قانون حداقل  دستمزد روزانه سال 1401 برای کارپذیران چه تمام وقت، ساعتی و پاره وقت میزان 139.325 تومان می باشد. طبق فرمول ها محاسبه عیدی بر پایه این مبلغ حداقل 8.359.500 تومان و حداکثر 12.539.250 تومان می باشد.

 

 

 

دینگ ارائه دهنده راهکار اتوماسیون حضور و غیاب

دینگ یکی از برترین ارائه دهنده‌های راهکار اتوماسیون حضور و غیاب با محصولات و خدمات مرتبط آماده ارائه خدمت به شماست، در صورت لزوم با کارشناسان ما در ارتباط باشید.