حقوق هر ساعت اضافه کاری مصوب سال ۹۸ چقدر است؟

به اشتراک گذاشتن این مقاله

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

اضافه کاری به ساعاتی از فعالیت کارگر یا کارمند گویند که خارج از ساعات انجام وظیفه صورت می گیرد. طبق قانون وزارت کار برای این ساعات، حقوقی اضافه تر نسبت به حقوق یک ساعت کار عادی به کارگر پرداخت می گردد. در این مقاله محاسبه حقوق اضافه کاری بر مبنای قانون مصوب وزارت کار در سال ۹۸ و موارد مربوط به آن شرح داده شده است.


پایه حقوق سال ۹۸

طبق قانون کار هر کارگر در طول هفته می بایست ۴۴ ساعت و در طول چهار هفته پشت هم ۱۷۶ ساعت کار کند. پایه حقوق سال ۹۸ بنابر قانون وزارت کار نسبت به سال گذشته حدود ۳۶.۵ درصد ( به مبلغ ۴۰۰ هزار تومان ) افزایش یافت. حقوق پایه سال ۹۸ در نیمه اول سال که ماه ها ۳۰ روزه می باشند، ۱.۸۶۰.۸۸۱ تومان برای افراد مجرد و ۱.۹۵۸.۵۶۹ تومان برای فرد متاهل دارای یک فرزند می  باشد. به عبارتی، حداقل دریافتی روزانه، ۵۰.۵۶۲ تومان می باشد.

قانون اضافه کاری وزارت کار ۹۸

بنابر قانون مصوب وزارت کار، حقوق هر ساعت اضافه کاری ۴۰ درصد حقوق یک ساعت کار عادی می باشد.

  • حقوق یک ساعت عادی* ۱.۴ = حقوق یک ساعت اضافه کار
  • ۵۰۵/۶۲۷ ریال دستمزد روزانه تقسیم بر ۷.۳۳ = ۶۸/۹۸۰ ریال (حقوق یک ساعت کار عادی)
  • ۶۸/۹۸۰* ۱.۴= ۹۶/۵۷۲  ریال (حقوق یک ساعت اضافه کاری)

لازم به ذکر است که به کارگران شب کار و یا کارگران دارای مشاغل سخت و زیرزمینی، محول نمودن اضافه کاری ممنوع می باشد. همچنین ساعات اضافه کاری در هر روز نباید از ۴ ساعت بیشتر شود مگر به دو شرط:

  • رضایت خود کارگر
  • پرداخت حق اضافه کاری که هر ساعت آن ۴۰ درصد دستمزد هر ساعت کار عادی می باشد.

ذکر این نکته ضروری است که اضافه کار مشمول کسر حق بیمه نیز می باشد.

👈 مطلب مرتبط: چه مواردی مشمول کسر حق بیمه از حقوق ماهیانه می گردد؟ برای آگاهی بیشتر برروی لینک زیر کلیک کنید.

نحوه محاسبه تعطیل کاری سال ۹۸

به طور کلی هر کارگر می بایست روزهای جمعه و روزهای تعطیل رسمی تعطیل باشد. بنا بر ماده ۶۲ قانون وزارت کار کارگرانی که به هر دلیلی از تعطیلی روز جمعه یا روز تعطیل خود استفاده نکرده و به انجام کار می پردازند، مزد تعطیل کاری به آن ها تعلق می گیرد. دستمزد هر ساعت تعطیل کاری،  برابر با حقوق اضافه کاری می باشد. این میزان همان ۴۰ درصد از حقوق یک روز عادی کاری است.

فوق العاده نوبت کاری ۹۸

مبنی بر ماده ۵۵ قانون وزارت کار، کار نوبتی کاری است که در طول ماه در گردش است. ممکن است این نوبت در صبح، عصر و یا شب باشد. فرمول درصد محاسبه نوبت کاری در سال ۹۸ به شرح ذیل محاسبه می گردد :

۲۲.۵ % حقوق ماهانه : کار در دو نوبت روز و شب

۱۵ % حقوق ماهانه : کار در سه نوبت صبح، عصر و شب

۱۰ % حقوق ماهانه : کار در دو شیفت صبح و عصر

نرخ فوق العاده شب کاری

مطابق ماده ۵۸ قانون وزارت کار، برای هر ساعت کار در شب برای کارگران غیر نوبتی ۳۵ درصد اضافه بر دستمزد هر ساعت کاری باید پرداخت گردد. فرمول نرخ فوق العاده شب کاری در سال ۹۸ به قرار زیر می باشد:

دستمزد یک ساعت کار در سال ۹۸ * ۳۵ % = دستمزد یک ساعت شب کاری

دستگاه حضور و غیاب آنلاین دینگ

مقالات مرتبط

مقالات مرتبط

افزودن دیدگاه

زنبیل خرید