کسب و کار

کارمندان بد قلق
کسب و کار

چگونه کارمندان بد قلق خود را مدیریت کنیم؟

برخورد با کارمندان هرگز کار آسانی نبوده است به خصوص اگر با کارمندان بد قلق روبرو باشیم. در این نوشتار ۸ تکنیک برای برخورد با کارمند سخت آمده است. با این

کسب و کار

روش های کم هزینه برای بازاریابی و تبلیغات

در دنیای امروز، تبلیغات سهم زیادی در دیده شدن محصولات و خدمات دارد. همچنین روش های بازاریابی شامل انواع مختلفی می گردد. اما در اینجا ما قصد داریم تا برخی

دستگاه حضور و غیاب
کسب و کار

افزایش ۱۰ برابری درآمد در رکود

با مشاهده عنوان، شاید با خود بگویید که عنوان این نوشته صرفا برای تبلیغات انتخاب شده تا شما را جذب نماید. شاید بگویید چنین کاری امکان‌پذیر نمی باشد. در این

کسب و کار

مهم ترین اصول افزایش کیفیت کار کارمندان

مدیرانی که شخصیت راهبری دارند به خوبی می دانند، برای افزایش کیفیت کار کارمندان خود، باید پنج اصل اساسی را در محیط کار خود لحاظ نمایند. در حقیقت برای مدیریت

زنبیل خرید