بلاگ

حضور و غیاب

مزایا و معایب استفاده از دستگاه‌های حضور و غیاب در دفتر کار

ثبت تردد کارمندان در محل کار ضروری است، به ویژه اگر کارمندان با دستمزد ساعتی کار می‌کنند. جدای از پیگیری ساعات کار، سیستم‌های حضور و غیاب تأثیرات متعددی بر کارفرمایان

ادامه مطلب »