اسفند 7, 1398

دستگاه حضور و غیاب اثر انگشتی و کرونا
حضور و غیاب

دستگاه حضور و غیاب اثر انگشتی و کرونا

آیا تا به حال با خود فکر کرده اید که دستگاه های حضور و غیاب اثر انگشتی چقدر در انتقال ویروس و بیماری ها به هنگام ثبت ورود و خروج

زنبیل خرید