مهر 22, 1399

دریافت بیمه بیکاری
قانون کار

هر آنچه در مورد قوانین بیمه بیکاری باید بدانید

بیمه بیکاری نوعی مقرری و یکی از حمایت­های سازمان تامین اجتماعی است که به افرادی که طبق قوانین و مقررات قانون کار، بیکار می­شوند تعلق می­گیرد. حق بیمه بیکاری ۳٪

زنبیل خرید