دی 13, 1400

آموزش ارسال اظهارنامه ارزش افزوده
کسب و کار

آموزش ارسال اظهارنامه ارزش افزوده

مالیات بر ارزش‌افزوده یا VAT، یک نوع مالیات عام است که توسط دولت وضع شده و از صاحبان کسب‌وکار (اعم از حقوقی و حقیقی) اخذ می‌شود. مودیان مالیاتی باید نسبت

زنبیل خرید