آبان 22, 1401

سلامت روان کارمندان
محیط کار

چگونه سلامت روان کارمندان را ارتقا بخشیم؟

از آن جایی که بقا و رشد شرکت‌ها در گرو سلامت و رشد کارمندان است، سلامت روان کارمندان در این روز‌های پرتنش به عاملی مؤثر در موفقیت شرکت‌ها تبدیل شده

زنبیل خرید