افزودن دستگاه (بیش از یک شعبه)

افزودن دستگاه های بیشتر

(برای کسب کارهای با بیش از یک شعبه)

آموزش کاربران Android

۱- ابتدا وارد اپلیکیشن دینگ شوید.

۲- وارد بخش “سایر” شده و گزینه “افزودن دستگاه دینگ” را انتخاب نمایید.

۳- کد QR را از روی کارت همراه دستگاه اسکن نمایید و رمز روی کارت را وارد نمایید.

۴- اطلاعات کسب و کار خود را وارد نمایید.

  • پس از اضافه کردن دستگاه دوم یا بیشتر، برای اضافه کردن کاربر، دیدن گزارش ها و … ابتدا از Menu کسب و کار مورد نظر را  وارد نمایید.

آموزش کاربران ios

۱- ابتدا وارد اپلیکیشن دینگ شوید.

۲- وارد بخش “سایر” شده و گزینه “افزودن دستگاه دینگ” را انتخاب نمایید.

۳- کد QR را از روی کارت همراه دستگاه اسکن نمایید و رمز روی کارت را وارد نمایید.

۴- اطلاعات کسب و کار خود را وارد نمایید.

  • پس از افزودن دستگاه دوم یا بیشتر، برای افزودن کاربر، مشاهده گزارش ها و… ابتدا می بایست  از بخش “سایر” کسب و کار مورد نظر را  انتخاب نمایید.
زنبیل خرید