تعریف شیفت کاری

تعریف شیفت کاری

(برای کسب و کارهای با بیش از یک شعبه)

آموزش کاربران Android

۱- وارد Menu و سپس ” شیفت” شوید.

۲- در قسمت پایین صفحه + را لمس کنید.

۳- نام دلخواه خود را برای شیفت وارد کنید.

۴- با لمس روزهای مختلف و سپس لمس ” تعریف ساعات کاری ” اطلاعات شیفت را وارد کنید.

۵- برای فعال سازی یا غیر فعال کردن تعطیلات رسمی به تب “تعطیلات رسمی” مراجعه کنید.

۶- برای افزودن تعطیلات غیر از تعطیلات رسمی به “تعطیلات داخلی” مراجعه کنید.

۷- “ثبت شیفت” را لمس کنید.

۸- وارد بخش کارکنان شوید Menu برای تخصیص شیفت به کارمند، به لیست کارمند بروید.

۹- کارمند مورد نظر را انتخاب کنید و از پایین صفحه”تعیین شیفت” را انتخاب نمایید با انتخاب گزینه “دارد” لیست شیفت هایی که ساخته اید نمایش داده می شود که می توانید شیفت مورد نظر را انتخاب و تغییرات را ذخیره نمایید.

آموزش کاربران ios

۱- از طریق این آدرس، myding.panel.ir و یا وب سایت دینگ وارد پنل مدیریت شوید.

۲- از منوی سمت راست به “لیست شیفت ها” رفته و کسب و کار مورد نظر را انتخاب کنید.

۳- روی گزینه “افزودن شیفت جدید” کلیک کنید.

۴-  با کلیک روی روزهای مختلف و سپس “تعریف ساعات کاری” اطلاعات شیفت را وارد کنید.

۵- برای برای فعال سازی یا غیر فعال کردن تعطیلات رسمی به گزینه “تعطیلات رسمی” مراجعه کنید.

۶- برای افزودن تعطیلات غیر از تعطیلات رسمی به گزینه “تعطیلات داخلی” مراجعه کنید.

۷- روی گزینه “ذخیره” کلیک کنید، نام شیفت را وارد نمایید و تغییرات را ذخیره کنید.

۸- برای تخصیص شیفت به کارمند از منوی سمت راست به “لیست کارمندان” بروید و کسب و کار مورد نظر را انتخاب نمایید.

۹- به “مشاهده جزئیات” برای کارمند مورد نظر بروید.

۱۰- در بخش “نام شیفت” شیفت مورد نظر را انتخاب نمایید و تغییرات را ذخیره کنید.

از طریق پنل مدیریت

اپلیکیشن حضور و غیاب آنلاین دینگ 

زنبیل خرید