قانون کار

دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره
قانون کار

دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره

بسیاری از افراد از این که دیگران مراقب آنها باشند یا به نظارت بر کلیه فعالیت‌های آنها بپردازند وحشت دارند. به همین دلیل در صنایع مختلف، تشخیص چهره به کندی

قانون کار

نحوه محاسبه شب کاری به چه صورت است؟

همه  ما می دانیم که شب کاری، آثار جبران ناپذیری روی بدن انسان دارد و تا جایی که امکان دارد، باید از آن جلوگیری شود. اما بسیاری از مشاغل وجود

قانون کار

حقوق هر ساعت اضافه کاری مصوب سال ۹۸ چقدر است؟

اضافه کاری به ساعاتی از فعالیت کارگر یا کارمند گویند که خارج از ساعات انجام وظیفه صورت می گیرد. طبق قانون وزارت کار برای این ساعات، حقوقی اضافه تر نسبت

قانون کار

میزان کسر بیمه از حقوق در سال ۹۸

کسر بیمه از حقوق یکی از مواردی است که شامل چندین مورد از حقوق کارگر می گردد. این میزان، ۳۰ درصد از حقوق کارگر را در برگرفته که بخشی از

انواع مرخصی های کارمندی
قانون کار

انواع مرخصی های کارمندان

مرخصی، بخشی از روزهای کاری است که فرد شاغل، می تواند در محل کار حاضر نشده و به کارهای شخصی خود بپردازد. انواع مرخصی بر اساس دلیل عدم حضور، میزان

شرایط مرخصی زایمان
قانون کار

قانون جدید مرخصی زایمان

همزمان با باردار شدن و گذراندن دوران بارداری ممکن است برای بعضی از زنان شاغلی که هزینه های زندگی را به عهده دارند، نگرانی هایی در رابطه با مرخصی زایمان

زنبیل خرید