محیط کار

مهارت های نرم
محیط کار

مهم ترین مهارت های نرم برای موفقیت شغلی

اگر بهترین برنامه نویس، ویراستار یا مکانیک باشید اما با دیگران خوب کار نکنید، اعتبار چندانی در شغل خود نخواهید داشت. بعضی از مهمترین مهارت های تخصصی کارکنان و کارفرمایان

غلبه بر اهمال کاری
محیط کار

راهکارهایی برای غلبه بر اهمال کاری

همه افراد به نوعی با اهمال کاری درگیرند؛ اما چرا گرفتار اهمال کاری می شویم؟ تنبلی، تنها عامل این موضوع نیست، زیرا افراد باهوشی که کارها را به تعویق می

چیزهایی که نباید به مدیر خود بگویید
محیط کار

چیزهایی که نباید به مدیر بگویید!

اصطلاحاتی وجود دارد که هرگز نباید در محل کار به رئیس خود بگویید. کنار آمدن با رئیس، یک پدیده ی فوق العاده است. مخصوصاً به این دلیل که کار روزانه را

زنبیل خرید