مدت زمان دریافت بیمه بی کاری چند ماه است؟

بیمه بیکاری

به اشتراک گذاشتن این مقاله

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری به بیمه شدگان واجد شرایط، به سابقه پرداخت حق بیمه از سوی آنان بستگی دارد و در هر حال مدت آن از ۳۶ ماه برای بیمه شدگان مجرد و ۵۰ ماه برای بیمه شدگان متاهل و متکفل بیشتر نیست. 

بیکار از نظر قانون بیمه بیکاری ، بیمه شده ای است که بدون اراده و میل خود بی کار شده و آماده به کار می باشد. بر اساس این قانون، بیمه شدگانی که به علت تغییرات ساختار اقتصادی کارگاه مربوط، به تشخیص وزارتخانه ذی ربط و تایید شورای عالی کار، بیکار موقت شناخته شوند و بیمه شدگانی که به علت بروز حوادث غیر مترقبه مانند زلزله، سیل، جنگ و آتش سوزی بیکار می شوند، نیز می توانند از مقررات این قانون استفاده کنند.

مدیر کل امور فنی بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی، در مورد مدت زمان پرداخت مقرری بیمه بیکاری فرمود: مدت زمان دریافت این مقرری، به سابقه بیمه پردازی فرد ببمه شده بستگی دارد و هر میزان سابقه پرداخت حق بیمه بیشتر باشد، مدت استحقاق دریافت مقرری بیمه بیکاری بیشتر می گردد.

آتشی با بیان اینکه حداقل ۶ ماه و حداکثر ۵٠ ماه مدت زمان دریافت مقرری بیمه بیکاری است، افزود: اگر فرد بین ۶ تا ٢۴ ماه سابقه پرداخت حق بیمه داشته و مجرد باشد، ۶ ماه مقرری بیمه بیکاری دریافت می نماید و درصورتی که با همین سابقه متاهل باشد حداکثر ١٢ ماه از این مقرری می تواند استفاده کند.

در صورتی که فرد سابقه پرداخت حق بیمه ٢۵ ماه تا ١٠ سال داشته و مجرد باشد، ١٢ ماه و در صورتی که متاهل باشد ١٨ ماه مستحق دریافت بیمه بیکاری می باشد.

همچنین برای سابقه پرداخت حق بیمه ١٠ تا ١۵ سال و مجرد، ١٨ ماه مقرری بیمه بیکاری در نظر گرفته شده است و برای متاهلان با همین مدت سابقه پرداخت حق بیمه ٢۶ ماه برای دریافت این مقرری در نظر گرفته شده است.

به علاوه در صورتی که شخص بیمه شده میان ١۵ تا ٢٠ سال سابقه حق بیمه داشته باشد و غیر ارادی بیکار شده باشد برای مجردها ٢۶ ماه و متاهل ها ٣۶ ماه مدت دریافت مقرری بیمه بیکاری در نظر گرفته شده است.

همچنین بیمه شدگان بیکار که دارای ٢٠ سال سابقه پرداخت حق بیمه به بالا و مجرد باشند ٣۶ ماه و با همین سابقه و متاهل ۵٠ ماه از این مقرری می توانند استفاده نمایند.

آتشی افزود: چنانچه بیمه شده بیکار بالای ۵۵ سال سن و ١٠ سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد، بدون در نظر گرفتن  به این ترتیبات مذکور، تا رسیدن به سن بازنشستگی که ۶٠ سال است می تواند از مقرری بیمه بیکاری بهره مند گردد.

مدت زمان دریافت بیمه بیکاری

سامانه حضور غیاب آنلاین دینگ

مقالات مرتبط

مقالات مرتبط

۲ پاسخ

افزودن دیدگاه

زنبیل خرید