بلاگ

استخدام
کسب و کار

آیا تعصب بر استخدام تأثیر می گذارد؟

علیرغم وجود تکنیک‌های متنوع استخدام، برخی از مدیران در هنگام ارزیابی نامزدها دچار خطاهای سوگیری‌ می‌شوند. بعنوان یک مدیر، بدون اینکه متوجه شوید ممکن است تمایل داشته باشید افرادی مشابه

ادامه مطلب »